Прием 2023/2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ДГ №9 „КАЛИНА МАЛИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ПЪРВА ГРУПА ОТ 03.01.2023г. ДО 30.04.2023г.!

>> НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

>> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 9 „КАЛИНА МАЛИНА“- РАЗДЕЛ VI – ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

>> Задължителни документи са:

Заявление по образец на ДГ,
Копие от Акт за раждане ,
Служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят.

Документи се приемат на място в детската градина, в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани и изпратени на email: odz9_kalina_malina@abv.bg

>> Заявление за прием – електронно – натиснете ТУК

>> Заявление за прием – образец за принтиране и сканиране ТУК

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО!!!

ПРИЕМ 2022/2023

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ДГ №9 „КАЛИНА МАЛИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕН
ТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА ЗА ПЪРВА ГРУПА ОТ 04.01.2022г. ДО 29.04.2022г.!

>> НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

>> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 9 „КАЛИНА МАЛИНА“- РАЗДЕЛ VI – ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

>> Задължителни документи са:

Заявление по образец на ДГ,
Копие от Акт за раждане ,
Служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят.

Документи се приемат на място в детската градина, в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани и изпратени на email: odz9_kalina_malina@abv.bg

>> Заявление за прием – електронно – натиснете ТУК

>> Заявление за прием – образец за принтиране и сканиране

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО!!!

Заплащане на такси

  Уважаеми родители, За Ваше удобство таксите за детска градина могат да се плащат:
  1. На място в детската градина – в брой или с карта /чрез ПОС-терминал/.

  2. По електронен път – на сайт
  www.onebook.bg чрез натискане на бутон „Плати с ePay”.

  3. На касите на EasyPay – КИН на детската градина: 1474853042 (трябва да знаете точната сума, която дължите към момента и задължително като основание за внасяне да посочите „такса за детска градина на… – трите имена на детето и егн на детето).

  4. Чрез банков превод в банка – IBAN: BG84 CECB 9790 31B5 6442 00 (трябва да знаете точната сума, която дължите към момента и задължително като основание за внасяне да посочите „такса за детска градина на… – трите имена на детето и ЕГН на детето).

  *Срок за плащане на месечните такси за ДГ – до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи таксата! Пример: таксата за месец септември се заплаща до 10 октомври!