Сурва 2023г. – група „Бърборани“, филиал кв. Проучване /25.01.2023/

21 януари – Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил – група „Звездичка“ филиал кв. Проучване/20.01.2023/

На този ден почитаме всички онези специалисти, които помагат на живота да се появи на белия свят. Всяка година на 21 януари от 1951 г. до днес с указ на Народното събрание и датата е избрана според празника Бабинден, който по стар стил е на тази дата, а по нов – на 8 януари. Днешният празник се отбелязва тържествено в АГ отделенията на болниците и клиниките. После се извършва ритуала по измиване ръцете на акуширащите специалисти, като им се дарява сапун и кърпа.

“Да прогоним злите сили”- съвместна дейност с родители и деца на група „Косе Босе“ филиал с. Дивотино /19.01.2023/

Децата от ДГ №9 „Калина Малина“ – Централна сграда, прогониха злото, като пресъздадоха обичаят „Сурва“ /13.01.2023/

…Всеки маска си е сложил,

лик зъбат, рогат,

цял покрит с пера и кожи,

като змей чудат.

Дядо вдигна ме тогава.

– Я излез напред!

Кукерите предвещават

мир и берекет!…

/Ангелина Жекова/