Ден на християнското семейство – група „Мечо Пух“ – филиал Проучване /14.12.2023/