„Детска градина, здравей!“- група „Бърборани“ филиал кв. Проучване -15.09.2022г.