Есенни игри на двора в група „Бърборани“ – филиал кв. Проучване /05.11.2020/