Видео галерия – Бърборани

Тържество „Моите права и отговорности“ – група „Бърборани“ /13.11.2019г.//

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Тържество „Поздрав за мама“ – група „Бърборани“ /15.03.2017г./


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Тържество „Море от любов“ – група „Бърборани“/