Баба Марта при децата във филиал кв. Проучване /01.03.2018/

„Баба Марта троп-троп-троп
бърза през горицата
мартенички цял вързоп
носи на дечицата“