Куклен театър „Червената шапчица“ – филиал кв. Проучване /24.10.2017/

Куклен театър „Червената шапчица“ на гости на децата от филиал кв. Проучване