Класиране на новоприети деца за учебната 2023-2024 в ДГ №9 „Калина Малина“ гр. Перник

ВАЖНО!!! МОЛЯ, АКО ДЕТЕТО ВИ Е КЛАСИРАНО В СПИСЪЦИТЕ ПО-ДОЛУ, ПОТВЪРДЕТЕ ЗАПИСВАНЕТО МУ ДО 29.05.2023г., ЧРЕЗ ДЕКЛАРАЦИЯ, НА МЯСТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ИЛИ ОНЛАЙН ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕТО НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ >>> ТУК