„Коледна изненада“ – група „Слънчице“ филиал кв. Проучване /15.12.2021/