Коледна работилница – група „Мики Маус“ Централна сграда /13.12.2019/