„КОЛЕДНА РАБОТИЛНИЧКА“ – гр. „Бърборани“ – филиал кв. Проучване /18.12.2020/