Куклен театър „Косе Босе“ – филиал кв. Проучване /19.02.2020/