„Магическо шоу“ – филиал кв. Проучване – 20.02.2019г.