Необходими медицински документи за всички записани деца приети в ДГ №9 „Калина Малина“ за учебната 2022/2023г.