Прием 2023/2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ДГ №9 „КАЛИНА МАЛИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ПЪРВА ГРУПА ОТ 03.01.2023г. ДО 30.04.2023г.!

>> НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

>> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 9 „КАЛИНА МАЛИНА“- РАЗДЕЛ VI – ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

>> Задължителни документи са:

Заявление по образец на ДГ,
Копие от Акт за раждане ,
Служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят.

Документи се приемат на място в детската градина, в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани и изпратени на email: info-1403283@edu.mon.bg

>> Заявление за прием – електронно – натиснете ТУК

>> Заявление за прием – образец за принтиране и сканиране ТУК

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО!!!