Рожден ден на Стоян Стенли – група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /07.01.2019/