Седмица на четенето 09-13.12.2019г. – група „Бърборани“ филиал кв. Проучване