Заплащане на такси

  Уважаеми родители, За Ваше удобство таксите за детска градина могат да се плащат:
  1. На място в детската градина – в брой или с карта /чрез ПОС-терминал/.

  2. По електронен път – на сайт
  www.onebook.bg чрез натискане на бутон „Плати с ePay”.

  3. На касите на EasyPay – КИН на детската градина: 1474853042 (трябва да знаете точната сума, която дължите към момента и задължително като основание за внасяне да посочите „такса за детска градина на… – трите имена на детето и егн на детето).

  4. Чрез банков превод в банка – IBAN: BG84 CECB 9790 31B5 6442 00 (трябва да знаете точната сума, която дължите към момента и задължително като основание за внасяне да посочите „такса за детска градина на… – трите имена на детето и ЕГН на детето).

  *Срок за плащане на месечните такси за ДГ – до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи таксата! Пример: таксата за месец септември се заплаща до 10 октомври!