Театър „Усмивки“ с постановката „Приказки в гората“ в Централна сграда /13.11.2018/

Театър „Усмивки“ гостува при децата от Централна сграда с постановката „Приказки в гората“ на 13.11.2018г.