„България над всичко“ – тържество по случай 3-ти Март – група „Слънчице“ филиал кв. Проучване /03.03.2021/