„Весела Коледа“ – група „Бърборани“, филиал кв. Проучване /25.12.2022/