„За раздяла час настъпи!“ – група „Звездичка“ филиал кв. Проучване /30.05.2023/

Галерия 1

Галерия 2

Галерия 3