ЗА ВАС РОДИТЕЛИ

В ДГ 9 „Калина Малина“ СЕ РАБОТИ ПО ПРОГРАМИ ОДОБРЕНИ ОТ МОН, А УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ПРОТИЧА ПО СЛЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Конструктивно-технически и битови дейности.
 • Физическа култура
 • Музикално възпитание

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ

       По желание на родителите детската градина предлага допълнителни педагогически услуги като:

 • школа по народни танци
 • школа по спортни танци
 • школа по футбол
 • школа по английски език

ЕДИН ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

7.00 – 8.30 – Прием на децата, свободни игри. Утринна гимнастика.

 8.30 – 9.00 – Закуска

9.00 -10.00 – Педагогически ситуации. 

10.00 – 10.30 – Подкрепителна закуска.

10.30 -11.30 – Игри и разходки на открито.

11.30 -13.00 – Подготовка за обяд.Обяд.

13.00 -15.30 – Следобеден сън.

15.30 -16.00 – Следобедна закуска.

16.00 -16.30 – Организирано групово занимание. Занимания по интереси. Ролеви игри.

16.30 -19.00 – Свободни игри. Изпращане на децата.


ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-