Заплащане на такси за допълнителни дейности

Уважаеми родители, таксите, касаещи допълнителните дейности (народни танци, спортни танци и английски език), се заплащат само в брой на място в детската градина.