ДЕТСКА ГРАДИНА №9 "КАЛИНА МАЛИНА"

гр. Перник РАБОТНО ВРЕМЕ: от ПОНЕДЕЛНИК до Петък - 7:00 ч. - 19:00ч. .

Централна сграда

Добре дошли в страницата на Централна сграда на детска градина №9 "Калина Малина" гр.Перник

Филиал кв. Проучване

Добре дошли в страницата на филиал кв. Проучване на детска градина №9 "Калина Малина" гр.Перник

Филиал с. Дивотино

Добре дошли в страницата на филиал с. Дивотино на детска градина №9 "Калина Малина" гр.Перник

КРАТКО ПОРТФОЛИО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

error: Content is protected !!
Web Statistics