ПРИЕМ

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

    Грижата за децата за нас не е просто работа, тя е призвание и желание да направим така, че тези малки създания да израснат обградени с обич и нежност, топлота и внимание. За нас е изключително важно децата да бъдат спокойни и свободни. Ето защо екипът на детската градина се съобразява с личността на детето, развиване на неговата индивидуалност, интереси и способности, в уютна, спокойна и грижовна среда, с компетентност, професионализъм и обич. Голямо внимание се отделя за интелектуалното и нравствено възпитание, като за целта се провеждат разнообразни занимания, мултимедийни презентации и СЪВРЕМЕННО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА интерактивна дъска.
   Новата концепция за предучилищно образование отдава на играта първостепенна роля и последователно говори за учене чрез игра. Тя не е цел на ученето, а средство, чрез което може да се учи. Вашето дете се възпитава от квалифицирани учители с професионално майсторство и талант, с новаторски търсения и амбиции. Обслужващият персонал е внимателен и отзивчив, а квалификацията на кухненския персонал му позволява да приготвя вкусна и разнообразна храна. С много любящи грижи и приятелско отношение всички ние от ДГ №9 „Калина Малина” градим и възпитаваме у децата хармония, толерантност и желание за взаимопомощ.
   Не е нужно да вярвате сляпо на думите ни. Елате и се убедете сами. Почувствайте уюта и спокойствието, сред които растат децата в ДГ №9 „Калина Малина”