ФИЛИАЛ ПРОУЧВАНЕ

ФИЛИАЛ  ПРОУЧВАНЕ

гр.Перник, кв.“Проучване”

Сформирани са 4 възрастови групи.

I група – 3 – годишни деца

II група – 4 – годишни деца

III група  – 5 – годишни деца

IV група – 6 – годишни деца

КАРТА: