КВАЛИФИКАЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Първа долекарска помощ – Спешни детски състояния“ – 06.11.2023г.

Формиране на пътна култура при децата от предучилищна възраст – 30.09.2023г.

Разработване на стратегия на образователна институция – 25.04.2023г.