ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

гр.Перник, ул.“Стара Загора“ 27

Сформирани са 4 възрастови групи

I група – 3 – годишни деца

II група – 4 – годишни деца

III група  – 5 – годишни деца

IV група – 6 – годишни деца

КАРТА: