Коледен театър – филиал Проучване /20.12.2017/

Коледен театър беше на гости на децата от филиал Проучване