Посещение на паметника на Васил Левски – група „Слънце“, Централна сграда /19.02.2024/

Посещение на паметника на Васил Левски – група „Мечо Пух“, Централна сграда /19.02.2024/

Табло за Васил Левски – децата от група „Мечо Пух“ изработиха табло за Васил Левски – група „Мечо Пух“, Централна сграда /19.02.2024/

Лапбук по БДП – децата от четвърта група „Слънце“ изработиха лапбук по БДП /16.02.2024/

Лапбук по БДП – група „Мечо Пух“, Централна сграда /12.02.2024/

„И ние го можем…“ – изработване на кукерски маски с различни материали и техники – група „Слънчице“ – филиал Проучване /16.01.2024-19.01.2024/

Сурва 2024 – филиал кв. Проучване /22.01.2024/

Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил – децата от група „Слънце“, Централна сграда на гости в родилно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – гр.Перник /19.01.2024/

Сурвачки – Работилница в група „Мечо Пух“ – филиал Проучване /18.12.2023/

Ден на християнското семейство – група „Мечо Пух“ – филиал Проучване /14.12.2023/