СУРВА 2023г. в група „Слънчице“ филиал кв. Проучване /26 – 27.01.2023/

„Със СУРВА в сърцето“ – посещение на изложба – група „Звездичка“ филиал кв. Проучване /26.01.2023/

Сурва 2023г. – група „Бърборани“, филиал кв. Проучване /25.01.2023/

21 януари – Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил – група „Звездичка“ филиал кв. Проучване/20.01.2023/

На този ден почитаме всички онези специалисти, които помагат на живота да се появи на белия свят. Всяка година на 21 януари от 1951 г. до днес с указ на Народното събрание и датата е избрана според празника Бабинден, който по стар стил е на тази дата, а по нов – на 8 януари. Днешният празник се отбелязва тържествено в АГ отделенията на болниците и клиниките. После се извършва ритуала по измиване ръцете на акуширащите специалисти, като им се дарява сапун и кърпа.

“Да прогоним злите сили”- съвместна дейност с родители и деца на група „Косе Босе“ филиал с. Дивотино /19.01.2023/

Децата от ДГ №9 „Калина Малина“ – Централна сграда, прогониха злото, като пресъздадоха обичаят „Сурва“ /13.01.2023/

…Всеки маска си е сложил,

лик зъбат, рогат,

цял покрит с пера и кожи,

като змей чудат.

Дядо вдигна ме тогава.

– Я излез напред!

Кукерите предвещават

мир и берекет!…

/Ангелина Жекова/

„Урок по Безопасност на движението по пътищата!“ Лектор – гл. инспектор Росен Рапчев – главен експерт в държавна агенция ,,Безопасност на движението по пътищата“ – съвместна дейност на група „Звездичка“ и група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /10.01.2023/

Благодарим за ценните съвети и споделения опит на г-н Рапчев и неговия екип!

Прием 2023/2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ДГ №9 „КАЛИНА МАЛИНА” ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА ЗА ПЪРВА ГРУПА ОТ 03.01.2023г. ДО 30.04.2023г.!

>> НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

>> ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 9 „КАЛИНА МАЛИНА“- РАЗДЕЛ VI – ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ

>> Задължителни документи са:

Заявление по образец на ДГ,
Копие от Акт за раждане ,
Служебни бележки от работодател и на двамата родители, че работят.

Документи се приемат на място в детската градина, в електронен вариант чрез електронно заявление или сканирани и изпратени на email: odz9_kalina_malina@abv.bg

>> Заявление за прием – електронно – натиснете ТУК

>> Заявление за прием – образец за принтиране и сканиране ТУК

КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО!!!