Работилничка за великденски яйца – група „Слънце“ Централна сграда /25.04.2019/