Ден на Християнското семейство! Поздрав от децата на група ,,Бърборани“ – филиал кв. Проучване/21.11.2022/