Ден на народните будители – група „Звездичка“ и група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /28.10.2022/