Екскурзия до местността „Хисарлъка” гр.Кюстендил – група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /23.10.2019/