Изненада за празника на мама! – група „Слънчице“ филиал кв. Проучване /08.03.2022/