Класиране на новоприети деца за учебната 2022-2023г. в ДГ №9 „Калина Малина“ гр. Перник

МОЛЯ, АКО ДЕТЕТО ВИ Е КЛАСИРАНО В СПИСЪЦИТЕ, ПОТВЪРДЕТЕ ЗАПИСВАНЕТО ОНЛАЙН ЧРЕЗ ПОПЪЛВАНЕТО НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ >>> ТУК