Изработване на мартеници – група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /27.02.2019/

Децата от група „Бърборани“ заедно със своите родители изработваха мартеници – 27.02.2019г. – филиал кв. Проучване