Изработване на мартеници за Баба Марта – група „Мики Маус“ Централна сграда /25.02.2019/