Откриване на физкултурния салон във филиал кв. Проучване /01.11.2019/

Галерия 1:

Галерия 2: