„Поклон, Апостоле!“ – група „Ежковци“ и група „Мики Маус“ – Централна сграда /18.02.2022/