„Приказна въртележка“ – група „Мики Маус“ Централна сграда /23.04.2019/