„Пролетна фиеста“ – група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /10.04.2019/