Национална седмица на четенето 2018 – група „Бърборани“ филиал кв. Проучване /24.10.2018/

Четене на любима детска приказка от родител поканен в детската градина – група „Бърборани“ 24.10.2018г.