Сурва 2023г. – група „Бърборани“, филиал кв. Проучване /25.01.2023/