„Изработване на автентична сурвачка и колачета за Коледари, съвместно с родители“ – група „Бърборани“, филиал кв. Проучване /21.12.2022/