Беседа с медицинската сестра на детската градина – сестра Илиева, на тема: „За моето здраве е важно…!“- Полезни съвети за здравето на децата – група „Бърборани“, филиал кв. Проучване /26.04.2023/