„Приказна въртележка“ – група „Мики Маус“, Централна сграда /20.04.2023/