Първи учебен ден за учебната 2018/2019 на децата от Централна сграда /17.09.2018/